Pazar araştırması, artan rekabet, hızla değişen trendler ve müşteri ihtiyaçları ve tercihleri nedeniyle her geçen gün daha da karmaşık hale gelen bir dünyadaki paydaşları ve karar alıcıları doğru yönlendiren güçlü bir araçtır. Müşterilere, salt içgüdüleri baz alarak yaklaşmak önemini yitirirken, veri toplamak ve değerlendirmek üzerinden yol almak ve strateji belirlemenin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu noktada ilk adım olarak, pazar araştırması proje yönetimi sürecinde güvenilir veri toplamak, güvenilir çıktılar elde etmek için hayati önem taşımaktadır. FA Araştırma, pazar araştırması çalışmaları için kantitatif ve kalitatif veri toplama ve değerlendirme hizmetleri sunmaktadır.

DAHA FAZLA

Sağlık hizmetleri pazarında başarılı olmak için medikal uzmanların ve hastaların ihtiyaç ve tercihlerini anlamak çok önemlidir. FA, geleneksel pazar çalışmalarında en sofistike ve kompleks olanlardan deneysel çalışmalara kadar çeşitli medikal araştırma projeleri gerçekleştirerek, müşterilerinin Türkiye’nin sağlık pazarını anlamalarına yardımcı olmaktadır. FA, müşterileri için saha ve veri toplama hizmetleri sunan, ad hoc (spesifik bir amaç ve müşteri için tasarlanmış araştırma projesi) ve takip-çalışma (belirli periyotlar ile tekrarlanan) tasarımlı kantitatif ve kalitatif medikal araştırma projelerini yöneten çok deneyimli bir saha ekibine ve proje yönetimi uzmanlarına sahiptir.

DAHA FAZLA

FA, hassas konuları veya hızlı-basit çalışmaları içeren farklı sosyal araştırmalarda iş birliği sunmaktadır. FA, proje yönetimi, saha çalışması, veri toplama aşamalarını sağlar ve müşterilerine bu alandaki tecrübesi ile sosyal araştırma çalışmalarının doğasında bulunan yüksek beklentilerin karşılamasına yönelik araştırma projeleri tasarlanmasına yardımcı olur. FA, bürokratik programlarından sosyal hareket çalışmalarına kadar birçok kapsamdaki sosyal araştırma projelerini yürütmektedir.

DAHA FAZLA

Ankethink, FA’nın saha hizmeti uygulamaları için kullandığı ve yönettiği, web tabanlı etkili bir veri tabanı yönetim uygulamasıdır. FA, özgün bir araştırma kapsamına giren hedef kitlelerin düşüncelerine kolay ve doğru bir şekilde ulaşmak için Ankethink’i kullanmaktadır.

DAHA FAZLA

Üyelikler & Kalite Belgeleri

ESOMAR

ESOMAR, 130 ülkeden üyeleriyle veri ve içgörü endüstrisi için kurulmuş küresel bir kuruluştur. ESOMAR, 70 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada bulunan sektör oyuncularına ve projelerine rehberlik etmekte ve sektör standartlarının belirlenmesine katkıda bulunmaktadır.

Türkiye Araştırmacılar Derneği

TÜAD’ın amacı, Türkiye’de pazar araştırması sektöründe ulusal ve uluslararası mesleki ilkeleri, yasaları ve sektörün kalite standartlarını belirlemek için bazı çalışmalar yapmaktır.

Güvenilir Araştırma Belgesi

TÜAD tüzel kişilikleri, anketlerde kalite standartlarının güvenilirliğini, şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için GAB, yani Güvenilir Araştırma Belgesi’ne sahiptir.

ISO 20252

TÜAD tüzel kişilikleri her yıl bağımsız, uluslararası, TÜRKAK onaylı bir denetim kuruluşu tarafından düzenli olarak kontrol edilmektedir.

2022 FA PROMOSYON KİTAPÇIĞI İNDİR